Skip to main content

Įvairūs

2022-07-25

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA

Šio leidinio paskirtis– praplėsti želdynų įrengimo, želdinių sodinimo ir priežiūros technologijų žinias; palengvinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp architektų, savivaldybių, seniūnijų ir įmonių, įrengiančių želdynus, sodinančių ir prižiūrinčių želdinius, naudojant vieningą augalų žymėjimo sistemą, siekiant sukurti kokybišką aplinką. Sudarytoja Ingrida Vainauskienė, LŽDAAA © LR aplinkos ministerija, 2013 ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA


KONTAKTAI
Asociacijos prezidentė Danguolė Liagienė
Asociacijos administratorė Lidija Sakalauskienė

© Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija 2024