Skip to main content

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA

Šio leidinio paskirtis– praplėsti želdynų įrengimo, želdinių sodinimo ir priežiūros
technologijų žinias; palengvinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp architektų,
savivaldybių, seniūnijų ir įmonių, įrengiančių želdynus, sodinančių ir prižiūrinčių
želdinius, naudojant vieningą augalų žymėjimo sistemą, siekiant sukurti kokybišką
aplinką.

Sudarytoja Ingrida Vainauskienė, LŽDAAA
© LR aplinkos ministerija, 2013

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA


KONTAKTAI
Asociacijos prezidentė Danguolė Liagienė
Asociacijos administratorė Lidija Sakalauskienė

© Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija 2024