Skip to main content

Apie mus

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija

Organizacija vienijanti želdinimo, želdinių priežiūros bei su želdinimu susijusias paslaugas teikiančias ir dekoratyvinius augalus auginančių fizinių ir juridinių narių sąjunga, atstovaujanti jų ekonominiams ir juridiniams interesams, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus gerinant želdinimo ir želdinių priežiūros teikimą ir siūlant tik geros kokybės dekoratyvinius augalus.


Tikslai

  • Siekti sukurti pažangų požiūrį į teritorijų želdinimą ir priežiūrą, savo darbais puoselėti Lietuvos kraštovaizdį;
  • Žinių apie želdinimą, kraštotvarką, dekoratyvinių augalų auginimą ir priežiūrą, bei augalo introdukciją kaupimas, jų apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe bei visuomenėje;
  • Narių darbui reikalingų metodikų ir  rekomendacijų rengimas;
  • Parodų rengimas bei dalyvavimas jose;
  • Seminarų bei praktinių užsiėmimų, diegiant naujas technologijas, organizavimas ir rengimas.
floralitos-kursai-1-1

Įstatai

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos įstatai.

Darbų galerija

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos narių atlikti darbai.


Partneriai


KONTAKTAI
Asociacijos prezidentė Danguolė Liagienė
Asociacijos administratorė Lidija Sakalauskienė

© Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija 2024