Skip to main content
zeldynu-projektu-rengimo-metodika-am

ŽELDYNŲ PROJEKTŲ RENGIMO METODIKA

Šiame leidinyje pagrindinis dėmesys yra skiriamas aplinkos projektavimo procesui,
detalizuojami atskiri šio proceso etapai ir fiksuojami esminiai momentai remiantis
sukaupta projektavimo patirtimi bei projektavimą reglamentuojančia teisine baze

Teksto autorės: Giedrė Čeponytė, Ramunė Sanderson
© LR aplinkos ministerija, 2015

Želdynų projektų rengimo metodika 


KONTAKTAI
Asociacijos prezidentė Danguolė Liagienė
Asociacijos administratorė Lidija Sakalauskienė

© Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija 2024